СПЕШНО!!! Информация за параметрите на Интернет свързаността и геокоординатите на държавните и общински училища

СПЕШНО!!!

Изх. № РУО1-3641/20.01.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно писмо № 9105-31/19.01.2022 г., вх. № РУО1-3477/19.01.2022 г., на  заместник-министъра на образованието и науката г-жа Мария Гайдарова, Ви информирам че:

Във връзка с актуализиране на информация за параметрите на Интернет свързаността и геокоординатите на държавните и общински училища, е необходимо в спешен порядък да бъде попълнена анкета, намираща се на адрес https://docs-edu.mon.bg/.

Краен срок за попълване на анкетата е 24 януари 2022 г. включително до 17.00 часа.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД