Списък на класираните участници в обявените от РУО – София-град конкурси, посветени на 300 години от рождението на св. Паисий Хилендарски, 260 години „История славянобългарска“ и 60 години от канонизацията му за преподобен

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЯВЕНИТЕ ОТ РУО – СОФИЯ-ГРАД КОНКУРСИ, ПОСВЕТЕНИ НА 300 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, 260 ГОДИНИ „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“ И 60 ГОДИНИ ОТ КАНОНИЗАЦИЯТА МУ ЗА ПРЕПОДОБЕН