Споделяне на информация и материали за популяризиране на инициативите на „Европейска гражданска инициатива“ /ЕГИ/ за България

Изх. № РУО 1-15234/15.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-136/14.05. 2024 г., вх. № РУО 1-15049/14.05.2024 г., Ви уведомявам, че „Европейска гражданска инициатива“ /ЕГИ/ за България, която е част от инициативите на Европейската комисия е публикувала материали, предназначени специално за училища на тема „Демокрацията на ЕС в действие – изразете мнението си чрез  Европейската гражданска инициатива“.  Целта е инициативата да достигне до широк кръг от ученици, които да бъдат информирани за своите права и да могат да участват активно в демократичните процеси на ЕС.

Европейска гражданска инициатива е въведена чрез договора от Лисабон и е първият транснационален демократичен инструмент чрез който гражданите участват пряко в създаването на политики. В тази връзка екипът на Европейска гражданска инициатива предоставя всички необходими материали – брошури, публикации в социалните медии, визуализации и др.

За контакти с екипа на ЕГИ: Михаела Стоянова, тел. 0884 01 22 08, имейл: [email protected] и

Венелина Михова, тел. 088575 20 02, имейл: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД