Справка – ДИ за придобиване на професионална квалификация, юнска сесия 2020 г.

Изх. № РУО1-13059/05.06 2020 г.

Спешно!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ профеионални гимназии и училища, провеждащи държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1- 13048/05.06 2020 г. Ви уведомявам, че е необходимо да попълните спешно Справка за резултатите от проведените държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии и специалности за учебната 2019/2020 година – юнска сесия 2020г. В тази връзка, в срок – днес до 14.00 часа, в частта теория на професията, е необходимо да попълните формуляра „Изпитна сесия юни 2020 г. – Държавен изпит по теория на професията”, който ще намерите на посочения линк:

https://forms.gle/2sx3h9fhWfvUY3yr5

 

В частта практика на професията, след приключване на всички изпити по практика в училището Ви, следва да попълните формуляра „Изпитна сесия юни 2020 г. – Държавен изпит по практика на професията”, който ще намерите на посочения линк:

https://forms.gle/J1uRXhmSBNZPwknA8

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД