Справка за брой записани ученици и свободни места за второ класиране за първи клас

Изх. № РУО1-12815/ 04.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите по приема на ученици в първи клас следва в срок до 18 часа на 08.06.2020 г. да попълните необходимата информация на следния линк:

https://forms.gle/71Q3BVe3MJLMuoqV9.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД