Справка за брой на работещи и средна брутна работна заплата в системата на предучилищното и училищното образование

Изх. № РУО1-10140/02.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ и ОБЩИНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Съюза на българските учители, вх. № РУО1-9903/31.03.2021 г., моля да предоставите информация за броя на работещите и средната месечна брутна работна заплата на персонала след 01.01.2021 г. във Вашата образователна институция.

Информацията изпращайте до 07.04.2021 г. чрез попълване на приложения формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc84vY_YRm8jfCvELHGsDCi5z5HlVI9fImPFLMJ5qi2ZbrIBA/viewform?usp=pp_url

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД