Справка за записаните ученици в VIII клас

ИЗХ.№ РУО1 – 27621/31.08.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВИЛИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля на 03.09.2021 г. до 17:00 часа да попълните, в приложения линк, справка за записаните ученици във всяка паралелка по държавния план-прием  в VIII клас на Вашето училище.

Информацията трябва да е актуална към момента на подаването.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKR-FXNWcNT2fOZC6FiziEHSbs_PTsxNSWgZDctYLb7k02iQ/viewform

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД