Справка за записаните ученици в VIII клас

Изх.№ РУО 1 – 24643/ 16.09.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВИЛИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В срок до 13:00 часа на 17.09.2020 г. моля да попълните, в приложения линк, справка за записаните ученици във всяка паралелка вVIII клас на Вашето училище.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3W58EoOR3FXFb-Ip0vvJvRJwBh78E8YoibzSbuo6U1U4VoQ/viewform

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД