Справка за реализирано или планирано увеличение на работната заплата

 

Рег. № РУО1 – 2890/03.02.2020г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ

ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

            В изпълнение на писмо № 9107-4/13.01.2020 г. на министъра на образованието и науката и във връзка с постигнатото и планирано увеличение на заплатите на педагогическия персонал, е необходимо в срок до 16.00 часа на 04.02.2020 г. (вторник) да попълните информацията чрез приложения формуляр:

            Информация за постигнатото или планирано увеличение на работната заплата. 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД