Справка прием в първи клас

Изх. № РУО1-11586/22.05.2020 г.                        

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС                                

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите по приема на ученици в първи клас следва в срок до 12 часа на 27.05.2020 г. да попълните необходимата информация на следния линк:

https://forms.gle/56VL7YY4FLzA8ng98.

 

        Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

        НАЧАЛНИК НА

        РУО – СОФИЯ-ГРАД