Средношколски конкурс за поезия

Изх. № РУО1-41229/14.12.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-40523/08.12.2021 г. Ви уведомявам, че Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна, организира ХХХ Национална конференция по литература, история и философия „Битие и време“, като темата за тази година е „Един век в търсене на Аза (1922-2022 г.)“.

Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище с регламента и регистрационната форма за участие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД