Средношколски конкурс за поезия

Изх. № РУО1-5729/17.02.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5361/15.02.2021 г. Ви уведомявам, че Регионален исторически музей – Добрич обявява средношколски конкурс за поезия „Възкресения 2021“.

Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище с обявата за конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД