Среща на тема „Палитра с добри образователни практики“

Изх. № РУО1-14580/19.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-14330/17.06.2020 г. Ви уведомявам, че Сдружение „Знам и мога“ организира среща на тема „Палитра с добри образователни практики“ на 9 и 10 юли 2020 г. в Хотел Рамада София Сити Център, гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №131, зала Европа.

Срещата има за цел да представи образователни продукти в помощ на педагогическите специалисти, разработени по програми на Европейската комисия.

Заявка за участие се извършва чрез попълване на приложената към писмото регистрационна форма и изпращането ѝ на адрес: [email protected] до 01.07.2020 г.

 

Приложение:

  1. Покана, програма и регистрационна форма.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-1461/12.06.2020 г. на началника на РУО – София-град/