Среща на ученическите съветите от столичните училища

Изх. № РУО1-37107/06.10.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-37000/06.10.2022 г., Ви уведомявам, че на 15.10.2022 г. от 11:00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография –  район „Триадица“, ул. „Златишки проход“ № 5, ще се проведе среща с представители на ученическите съветите от столичните училища.

Желаещите да участват в срещата е необходимо да се регистрират в срок до 12.10.2022 г. на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv168zDyBUNQgHuAAzVG0XV9GBCMG6enaTWpL2Lwul8I9TSQ/viewform?usp=sf_link

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД