Среща-разговор за предстоящите тестове на ученици с доцент Любомира Гломб -завеждащ отделение Вирусология в Националния център по заразни и паразитни болести

Среща-разговор за предстоящите тестове на ученици с доцент Любомира Гломб -завеждащ отделение Вирусология в Националния център по заразни и паразитни болести – запис.