Среща с учителите по природни науки

Изх. № РУО 1 – 27769/07.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че ежегодната работна среща с учителите по природни науки (биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда) ще се проведе на 12.10.2020 г. в 145 ОУ „Симеон Радев“ при следния график:

10:00 часа за учителите с преподавателска заетост следобед

14:30 часа за учителите с преподавателска заетост сутрин

Приложение: Адрес и контакти на училището

 

  

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД:

ВАНЯ КАСТРЕВА

АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2249/05.10.2020 г. на началника на РУО – София-град/