Стартиране на кампанията за прием на документи за първи клас

Изх. № РУО-7618/02.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с обявеното извънредно положение и стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, на сайта на Столична община, дирекция „Образование“, е публикувана информация за родителите, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо те да посещават районните администрации. За изпълнение на това решение моля да се свържете с кметовете на съответния район и да уточните реда за изпълнение на тази процедура.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД