Стартиране на НП “Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

 

Изх. № РУО1- 23496/21.07.2023 г.              

                                                                                            

ДО

ДИPEKTOPИTE HA ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ

ИНСТИТУЦИИ HA TEPИTOPИЯTA НА ОБЛАСТ

СОФИЯ-ГРАД

 

       УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 

Относно: Стартиране на НП “Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

           

            Приложено Ви изпращам писмо № 9105-183/20.07.2023 г., постъпило в РУО – София-град с вх. № РУО1-23365/20.07.2023 г. на заместник-министъра на образованието и науката, относно реда и условията за кандидатстване по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти.

Заинтересованите от програмата учители и други педагогически специалисти, могат да заявяват включване в двата модула, с подаване на декларация и приложени документи, съгласно изискванията на програмата.

Заявяване и отчитане на дейностите се осъществява чрез електронната платформа https://rpps.mon.bg, чрез която е създадена организация за финансиране на разходите.

 

 

Приложение:

  1. Писмо №9105-208/27.05.2022 г. на заместник-министъра на образованието и науката.
  2. Информация относно реда и условията за изпълнение на НП “Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“
  3. Декларация за участие в дейностите по Националната програма.

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

 СОФИЯ-ГРАД