Статут на националния ученически конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

Изх. № РУО1 – 43049/08.12.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-42958/ 07.12.2022 г. от РУО – Стара Загора приложено Ви изпращам Статут на националния ученически конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“.

Инициативата е включена в Националния календар за изяви на децата и учениците за учебната 2022/2023 год.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и при изявен интерес да съдействате за тяхното участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД