СТЕМ конференция за ученици „Проектно-базирано обучение в СТЕМ профилите“

Изх. № РУО1 – 8042/11.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам, че РУО – София-град организира онлайн конференция за ученици от VIII до XII клас на тема „Проектно-базирано обучение в СТЕМ профилите“, която ще се проведе през месец април 2021 г.

Регистрацията за участие в конференцията е отворена до 31 март 2021 г. на следния адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLaAnKehxvbMroM_RcXyUy1ZmMz2uEVAwcDV-k6wA9hTx2KQ/viewform

За датата и часа на провеждане на конференцията ще бъдете уведомени допълнително.

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД