СТЕМ решения за приобщаващо образование

Изх. № РУО1-8415/28.03.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-7929/23.03.2023 г. Ви уведомявам, че на 12 април 2023 г. от 16:00 до 17:00 часа Центърът за творческо обучение ще проведе безплатен уебинар на тема „СТЕМ решения за приобщаващо образование“.

Уебинарът е насочен към споделяне на добри практики с училища в страната относно ефективността на приобщаващото образование по пътя на дигиталната трансформация.

За участие е необходима регистрация на адрес: bit.ly/42pQsCS

 

Приложение: Покана

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД