Стипендии за квалификационни курсове в Германия за 2023 г. за български учители по немски език

Изх. № РУО1-36943/05.10.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. РУО1-36608/03.10.2022 г. Ви уведомявам, че Гьоте-институт България предлага стипендии за квалификационни курсове в Германия за 2023 г. за редовни български учители по немски език, назначени на постоянен трудов договор от всички степени на образование и от всички видове училища.

Обученията се провеждат в присъствена форма. Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври 2022 г. на адрес:  [email protected].

Повече информация можете да се намерите на сайта на Гьоте-институт, https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/for/deu.html

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД