Стипендии за обучение на български граждани в корейски университет в образователно-квалификационнатастепен „магистър“ или“доктор“.

Изх. № РУО1 – 4016/15.02.23г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. РУО1-3476/10.02.2023 г. Ви уведомявам, че Посолството на Република Корея в България  обявява конкурс за 8 стипендии, отпуснати от правителството на Република Корея, за пълен курс на обучение (включващи и езиков курс) на български граждани в корейски университет в образователно-квалификационнатастепен „Магистър“ или“Доктор“.

Повече информация за стипендианската програма, начина на кандидатстване и необходимите документи може да намерите на следния сайт:

https://overseas.mofa.go.kr/bg-bg/brd/m_7797/view.do?seq=761202&page=1

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД