Стипендии за ученици от столични училища за високи постижения в областта на спорта за изминалата 2019 г.

Изх. № РУО1-6251/09.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с изх. № СОА20-ДИ05-639/29.02.2020 г., вх. № РУО1-5671/02.03.2020 г., Ви уведомявам, че през 2020 г. за осми пореден път, кметът на град София ще предостави стипендии за ученици от столични училища за високи постижения в областта на спорта за изминалата 2019 г.

Стипендията се връчва по повод 17 май – Ден на Българския спорт.

Информация за реда и условия за присъждане на стипендия /правила, категории, срокове, условия за предоставяне, оценяване и формуляр за кандидатстване/ е публикувана на официалния електронен портал на Столична община – www.sofia.bg, раздел – Спорт и младежки дейности, секция Награди, стипендии, отличия.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД