Стипендии за учители по немски език

Изх. № РУО1-28910/09.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28855/09.10.2019 г. Ви уведомявам, че Гьоте-институт България предлага квалификационни курсове в Германия за 2020 г. за български учители по немски език. Изборът на подходящата квалификация зависи от необходимостта от квалификация, езиковите, професионалните и техническите предпоставки и целевата група. Стипендиите са предназначени за учители по немски език с постоянен трудов договор от всички степени на училищното образование и от всички видове училища. Крайният срок за кандидатстване е 20 октомври 2019 г.Повече информация за курсовете, както и формулярът за кандидатстване могат да бъдат намерени на сайта на Гьоте-институт България. https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/for/deu.html

Приложение:    1. Ausschreibung 2020 bg.docx

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД