Столичен ученически конкурс „София – 145 години столица на България“

Изх. № РУО1-10967/03.04.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

По случай 145 години от обявяването на София за столица Ви уведомявам, че Регионално управление на образованието – София-град и Столична община организират Столичен ученически конкурс на тема „София – 145 години столица на България“.

В конкурса могат да участват всички столични училища в три направления: екипно изготвяне на постер от ученици в начален, прогимназиален или гимназиален етап; отборно – във викторина за ученици от прогимназиален етап; индивидуално  – изготвяне на съчинение на тема „Минало и съвременност – София от края на XIX до началото на XXI век“, за ученици от гимназиален етап.

Постерите се предават до 07.05.2024 г. в 51. СУ „Елисавета Багряна“ – ул. „Софийски герой“ № 28.

До 15.04.2024 г. ръководителят на отбора – учител по история и цивилизации, от желаещите да участват във викторината училища попълва заявка по образец на следния линк: https://forms.gle/mYj2ePmJWpRuuMiK7

До 07.05.2024 г. училищна комисия класира съчиненията на учениците от гимназиален етап на училищно ниво и изпраща във формат PDF до три съчинения на електронен адрес: [email protected]

Информация за условията и сроковете за участие в трите направления на конкурса се съдържа в регламента.

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент за организиране и провеждане на Столичен ученически конкурс „София – 145 години столица на България“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД