Стрес тест ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2020/2021 г. – 17.05.2021 г.

Изх. № РУО1-15195/17.05.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,
КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че днес, 17.05.2021 г., от 11.00 часа ще се проведе стрес тест на системата за ДЗИ. Ще бъде качен тестов материал, който трябва да свалите и разархивирате.

Моля да организирате провеждането на стрес теста на училищно ниво.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД