Събиране на средства от родителите

Изх. № РУО 1-25216/18.09.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИTE ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо № 9107-157/17.09.2020 г. с вх. № РУО 1-24883/17.09.2020 г. на министъра на образованието и науката относно събиране на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общински детски градини и училища.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД