Събития по случай Европейския ден на езиците 26.09.2023 г.

Изх. № РУО1-30168/20.09.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29917/19.09.2023 г. от Представителството на Европейската комисия в Република България Ви уведомявам, че Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия организира поредица от инициативи по случай 26.09.2023 г. – Европейски ден на езиците:

  1. Онлайн игра-викторина с награди на – https://edl-bulgaria.eu/, активна до 30.09.2023 г. /за лица на възраст между 14 и 99+ години/. Няма ограничено времетраене и играта може да стане повод да бъдат научени нови, любопитни факти за европейските езици.
  2. Езиково кафе – на 26.09.2023 г., между 12.00 и 14.00 ч., в The Steps – ул. Братя Миладинови № 12, гр. София, желаещите ще могат да разговарят с носители на 8 езика (италиански, чешки, унгарски, датски, шведски, полски, гръцки, португалски). Независимо дали е напълно начинаещ или напреднал, всеки може да участва с предварително записване на: [email protected]. Поканата е за учители и ученици.
  3. Езиков панаир – на 30.09.2023 г., между 11.00 и 14.30 ч., на площада пред Народния театър „Иван Вазов“, информационни щандове с участието на 20 културни института, посолства и институции.

Участието в организираните инициативи е безплатно!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД