Съвещание за учебната 2020/2021 година по български език и литература

Изх. № РУО1-26450/ 29.09.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съвещанието за учебната 2020/2021 година по български език и литература ще се проведе в ПГТЕ „Хенри Форд”, ул. „Хайдут Сидер” № 8, по следния график:

на 08 октомври 2020 г. (четвъртък) от 10,00 ч. и от 14,00 ч. за райони Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красна поляна, Кремиковци, Младост, Оборище, Овча купел, Панчарево, Средец, Студентски;

на 09 октомври 2020 г. (петък) от 10,00 ч. и от 14,00 ч. за райони Банкя,  Връбница, Илинден, Красно село, Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Сердика, Слатина, Триадица.

Срещата ще протече в две части:

  • анализ на извършеното през изминалата и обсъждане на акцентите в работата през тази учебна година;
  • тренинг на тема: „Прилагане на учебната програма по български език и литература – методически аспекти на непрофилираната и профилираната подготовка в първи и във втори гимназиален етап“. Желателно е да присъстват всички учители, преподаващи в XI и XII клас, съобразно смяната, в която нямат учебни часове.

 

Моля да информирате учителите по български език и литература от Вашето училище и да съдействате за присъствието им на съвещанието, което ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РуО – СОФИЯ-ГРАД