Съвещание с учителите от начален етап

Изх. № РУО1-24186/14.09.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че РУО – София-град организира съвещание с учителите от начален етап на 18.09.2020 г. от 10.00 ч. и от 14.00 ч., в залата на ПГТЕ „Хенри Форд“ – район Илинден, ул. „Хайдут Сидер“ №8 (транспорт:  трамвай № 3). Желателно е присъствието на един представител от методическия съвет на началните учители в училището.

След провеждане на съвещанието в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 г. ще се проведе обучение с начални учители на тема „Иновативни методи на обучение в начален етап“ от 11.00 ч. и от 15.00 ч.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите в начален етап от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО                                                                                                                                                                                

СОФИЯ-ГРАД