Съвещание с учителите от по физическо възпитание и спорт

Изх. № РУО1-27239/02.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че РУО – София-град организира съвещание с учителите по физическо възпитание и спорт на 07.10.2020 г. от 10.00 ч. и от 14.00 ч., в залата на ПГТЕ „Хенри Форд“ – район Илинден, ул. „Хайдут Сидер“ №8 (транспорт: трамвай № 3). Желателно е присъствието на един представител на учителите по физическо възпитание и спорт в училището.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД