Съвещание с учителите по изобразително изкуство

Изх. № РУО1-25989/25.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че съвещанието с учителите по изобразително изкуство ще се проведе на 01.10.2020 г. от 10.00 ч. и от 14.00 ч., в залата на ПГТЕ „Хенри Форд“ – район Илинден, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 (транспорт:  трамвай № 3).

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище за съвещанието, което ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД 02-2121/17.09.2020 г. на началника на РУО – София-град/