СЪВЕЩАНИЕ С УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЛОСОФИЯ, КОИТО ПРЕПОДАВАТ ВЪВ ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Изх. №РУО1-24632/16.09.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО  – София-град за учебната 2020/2021 година, на 25.09.2020 г. от 09.30 ч. в  залата на 18 СУ „Уилям Гладстон“ ще се проведе съвещание с учителите по Философия, които преподават във втори гимназиален етап.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД