Съвещание с учители 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-25225/18.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО  – София-град за учебната 2020/2021 година, на 24.09.2020 г. в актовата зала на 74 СУ „Гоце Делчев“ от 14:30 часа ще се проведе съвещание с учителите по технологии и предприемачество, които преподават във втори гимназиален етап – профил „Предприемачески“.

Моля да информирате учителите, като създадете организация за присъствието им на съвещанието, което ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД