СЪВМЕСТНА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА „АКТИВНИ МЛАДИ ГРАЖДАНИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В РЕГИОНА НА ЦЕИ И АЙИ”

Изх. № РУО1-36211/22.12.2020 г

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-35485/15.12.2020 г., приложено Ви изпращам покана за участие в проект „Активни млади граждани за устойчиво развитие в региона на Централноевропейската инициатива /ЦЕИ/ и Адриатическо – Йонийската инициатива /АЙИ/“. Програмата ще бъде отворена за набиране на проектните предложения в периода 1 февруари – 31 март 2021 г.

Проектната инициатива е насочена към училищата за средно образование от държавите от ЦЕИ и АЙИ (Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Гърция, Унгария, Италия, Молдова, Черна гора, Република Северна Македония, Полша, Сан Марино, Румъния, Словашката република, Сърбия, Словения и Украйна). Предвижда се отпускането на 3 награди, всяка на стойност 20 000 евро, за най-добрите идеи/проекти, допринасящи за повишаване на разбирането сред учащите се на Програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г. на ООН. Общата цел на проекта е да повиши осведоменостга на учениците от средното образование (първи и втори гимназиален етап) за Дневния ред на ООН 2030 за устойчиво развитие и стимулиране на гимназиите да размислят за приноса, който те биха могли да дадат за изпълнението на Дневния ред на местно ниво.

Поканата е насочена към получаване на идеи, свързани с трите измерения на устойчивостга на Програмата на ООН 2030:

  1. Социална устойчивост;
  2. Икономическа устойчивост;

З. Устойчивост на околната среда.

Училищата могат да кандидатстват в сътрудничество с местните общини, неправителствени организации и други. Наградите се дават на спечелилите училища и ще могат да се използват за реализацията на идеята или за други институционални цели на училището.

 

Приложение: 1. Съвместна проектна програма „Активни млади граждани за устойчиво развитие в региона на ЦЕИ И АЙИ”

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД