Съвместни действия за превенция на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения при завършващите средно образование ученици

Изх. № РУО 1-15402/15.05.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ НА

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,       

В изпълнение на писмо № 9105-131/ 14.05.2024 г. и във връзка с постъпило в Министерството на образованието и науката писмо от г-н Румен Спецов, изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП), относно нарастване на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения от завършващите средно образование ученици приложено изпращам пакет материали (кратко видео, текст за публикуване на електронните страници на училищата и материали за публикуване в социалните мрежи), предоставени от НАП. Информирам Ви, че трябва да извършите следните дейности:

– да изпратите съобщението за задълженията на зрелостниците за здравно осигуряване до учениците и техните родители чрез електронния дневник на училището (Приложение 1  видеоматериалът от посочения в приложенията линк и съобщението до зрелостниците да бъдат публикувани на интернет страниците на училищата, а материалите в Приложение 2 – на страниците на социалните мрежи на училищата, в случай че разполагат с регистрации в такива (напр. Facebook, Twitter, LinkedIn, УоuТuЬе).

При разпространяване на материалите следва да се съблюдава формата на файловете с цел интернет връзките да останат активни и да се достъпва конкретната информация.

 

Приложения:

  1. Приложение 1 – текст на електронно съобщение
  2. Приложение 2 – материали за социалните мрежи
  3. Приложение 3 – визия вариант 1
  4. Приложение 4 – визия вариант 2
  5. Линк към видеоматериала: https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД