Създадено в час (ЧПГ)

Компилация от разработки на ученици от 12. а и 12.б клас на ЧПГ „Образователни технологии“ в профил „Технологичен – Графичен дизайн“.

Задача за оценяване на ученици, на които предстои завършване на образованието им ЧПГ “Образователни технологии” по зададена тема Изготвяне на тотал графичен дизайн на компания за дезинфектанти.

Учениците трябва да изградят цялостен рекламен бранд по даден подробен план в софтуерите, които са изучавали през годините.

Преподаватели: Росица Веселинова и д-р Стоян Манчоров

Компилацията може да видите тук