СЪПРИЧАСТНОСТ, КООРДИНИРАНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Изх. № РУО1-6830/16.03.2020 г.

  

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Днес образователната система бе поставена в непозната екстремна ситуация, изискваща съпричастност, координираност, дисциплина, отговорност, креативност, иновативност и сътрудничество между всички участници в образователния процес. За себе си и за родителите, за обществото – всички ние доказахме, че електронната комуникация в обучението е възможна. Радвам се, че колегите педагогически специалисти откриха неподозирани страни и потенциал у себе си и децата чрез предизвикателството на извънредната ситуация.

Уважаеми колеги, не се страхувайте да експериментирате, да бъдете творци в професията, мислете за целта и съдържанието на Вашата работа, не толкова за формата. С пожелание за здраве, устойчивост и успех на всички вярвам, че в следващите дни ще се увеличи броят на ангажираните учители и ученици, на всички съмишленици на мисията Образование!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД