Състезание „Електрониада 2020“

Изх. № РУО 1-1591/21.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Русе с вх. № РУО1-1197/16.01.2020 г., Ви уведомявам, че Катедра „Електроника“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ организира на 22.02.2020 г. състезание „Електрониада 2020“, чиято цел е представяне на усвоените от учениците теоретични и приложни знания в областта на електрониката.

Краен срок за регистрация чрез изпращане на заявка по e-mail: [email protected] e до 10.02.2020 г.

Лице за контакт:

доц. д-р Анелия Манукова, тел. 0889180327

e-mail: [email protected]

Приложение:

  1. Регламент на състезание „Електрониада 2020“. (Elektroniada-2020-reglament)
  2. Програма на състезание „Електрониада 2020“. (Elektroniada_programa-2020)
  3. Бланка на заявка за участие. (zayavka-za-uchastie-Elektroniada-2020)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД