Състезание „Електрониада 2024“

Изх. РУО1 – РУО1 – 3850/ 08.02.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Русе с № РД-13-190/02.02.2024 г., вх. № РУО 1-3318/02.02.2024 г., Ви уведомявам, че катедра „Електроника“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ организира състезание „Електрониада 2024“, с цел представяне на усвоените теоретични и приложни знания от учениците в областта на електрониката и физиката.

Състезанието ще се проведе на 13 април 2024 г. присъствено в Русенския университет.

Приложено Ви изпращам Регламента на състезанието и образец на заявка за участие, която следва да изпратите попълнена, в периода от 20.03.2024 г. до 31.03.2024 г. на следната електронна поща: [email protected]. В същия период е необходимо да бъде подадена заявка за настаняване в Студентско общежитие 2 на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

За контакти: доц. д-р Анелия Манукова, тел. 0889180327, ел. поща: [email protected]

 

Приложения: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД