Състезание за икономисти на английски език за ученици от XI и XII клас

Изх. № РУО1- 2197/28.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1458/20.01.2020 г. Ви уведомявам, че за четвърта поредна година  Американският университет в България в партньорство с Професионална гимназия по икономика „ Иван Илиев“-  Благоевград организират Състезание за икономисти на английски език за ученици от XI  и XII клас на професионалните гимназии по икономика и училища с икономически специалности в България.

Допълнителна информация за състезанието, регламент и критерии за оценяване можете да намерите в прикачения файл и на адрес:   https://www.aubg.edu/ecocompetition

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище, че крайният срок за регистрация на участниците в първи кръг е 14.02.2020 г. на адрес: https://www.aubg.edu/ecocompetition-registracion

ПриложенияПроект – Национално състезание за икономисти на английски език. (ECO_Competition_2020_rules (1))

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД