Състезание за разработване на иновативни технологични решения

Изх. № РУО1-29806/17.09.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че за девети пореден път, на 2 и 3 октомври 2021 г. ще се проведе състезание за разработване на иновативни технологични решения (Applications) с отворен код за подобряване живота на планетата Земя и Космоса – NASA International Space Apps Chalenge.

NASA Space Apps Chalenge дава възможност на талантливи, иновативно мислещи и амбициозни хора от всички възрасти да се състезават. Могат да участват ученици, учители, студенти и всички в България, които имат интерес да се включат. Състезанието се провежда ежегодно в рамките на 48 часа, когато екипи от всички континенти по света се включват с иновативни решения.

Състезанието ще се проведе в електронна среда. Локациите в България са София и Русе. Регистрацията на участниците в състезанието е на адрес: https&//2021.spaceappschdllenge.org/auth/signup/. Няма ограничения за участие. За локация ще бъдат излъчени два отбора победители, които ще продължат на глобалните финали.

Темите на предизвикателствата (Chalenges) за решаване са обявени на сайта на състезанието: https&//2021.spaceappschdllenge.org, а детайлите за всяко от тях, както и отворените данни за използване, ще бъдат публикувани преди състезанието (месец септември). Решенията могат да са на концептуално ниво, прототип или завършено решение за пазарна реализация.

Участието на български екипи и проекти в NASA International Space Apps Chalenge е повече от впечатляващо. През 2013 г. проектът Chick Book е класиран като първи в света в категорията Peopled choice, както и проектът GhOST, който е класиран от НАСА сред най-добрите пет в света в категорията Best Mission Concert. През 2014 г. проектът Leaf Zone е класиран сред най-добрите пет в категорията Lest Use of Data. През 2015 г. сред най-добрите 30 разработки в света, три са от България. През 2016 г. на локално ниво в България – в София, Бургас и Пловдив, са разработени 31 решения, от които 9 продължават за глобалните финали.

Моля да уведомите учителите по природни науки в повереното Ви училище и при изявено желание от тяхна страна да съдействате за участието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД