Състезание за ученици от X – XII клас DATATHON – НСИ, организирано от Национален статистически институт

Изх. № РУО1-11277/21.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-11148/20.03.2023 г. Ви уведомявам, че Националният статистически институт организира състезание DATATHON – НСИ, което ще бъде обявено на 24.04.2023 г. Негова цел е развитие на аналитичните способности на учениците, надграждане на знанията и уменията в статистиката, менторството и лидерството. Участие в него могат да вземат ученици от Х до XII клас, които в два последователни етапа ще решават аналитични задачи върху бази данни. Планира се състезанието да приключи и да се обявят победителите в навечерието на Деня на статистиката – 25 юни.

Условията за участие са публикувани на сайта на състезанието: https://nsi.bg/datathon2023

За допълнителна информация: Антоанета Илкова – директор на Дирекция „Многосекторна статистика, методология и сътрудничество”, имейл: [email protected]; тел. 02 9857 515.

Моля да сведете информацията за състезанието до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-393/28.03.2023  г.

на министъра на образованието и науката/