Състезание „Изкачване на стълбите към Националния храм-паметник Шипка“

Изх. № РУО1-19474/26.05.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със 145 години от Шипченските боеве и писмо с вх. №РУО19253/25.05.2022 г. от РУО – Габрово, приложено Ви изпращам регламент на състезание „Изкачване на стълбите към Националния храм-паметник Шипка“ и заявка за участие. Състезанието ще се проведе на 19 август 2022 г. от 10:30 часа. Право на участие имат ученици от V до ХІІ клас, съгласно регламента на състезанието. Заявка за участие се подава чрез приложената таблица, която следва да бъде попълнена и изпратена в срок до 15.07.2022 г. в РУО – Габрово на електронен адрес: [email protected]

Лице на състезанието ще бъде световният шампион Йордан Йовчев, който с радост ще подкрепи участниците и ще се присъедини в надпреварата с тях.

Допълнителна информация може да получите от Таня Горанова, старши експерт по физическо възпитание и спорт в РУО – Габрово на тел. 066 80 07 13 и 0899 491 287

 

Приложения:

  1. Регламент на състезание „Изкачване на стълбите към Националния храм-паметник Шипка“.
  2. Заявка за участие в състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД