Състезание на тема„Активни млади граждани за устойчиво развитие в региона на ЦЕИ И АЙИ”

Изх. № РУО1-43934/15.12.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ  СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-411/14.12.2022 г., с вх. № РУО1-35485/15.12.2020 г., Ви уведомявам, че Секретариатът на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ), съвместно с Адриатическо-Йонийската инициатива (АЙИ) стартира третото издание на конкурса ”IMAGINE” на тема „Активни млади граждани за устойчиво развитие в региона на Централноевропейската инициатива /ЦЕИ/ и Адриатическо – Йонийската инициатива /АЙИ/“. Насоки и подробни указания за участие в конкурса, могат да бъдат намерени на следния адрес:

https://www.cei.int/news/9512/3rd-edition-of-call-forideas-and-award-competition-imagine-active-young-citizens-for-sustainable

Ще бъдат дадени три награди, всяка на стойност 15 000 евро, за най-добрите идеи/проекти, които допринасят за стимулиране ангажирането на младите хора от средните училища в регионите на ЦЕИ и АЙИ в рамките на Програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г. на ООН. Състезанието е отворено само за държавни/общински и частни училища, базирани и регистрирани в държава членка на ЦЕИ/AЙИ и ученици на възраст от 14 до 19 години. Училищата могат да подават проектните си предложения в периода 15.02. – 28.02.2023 г., като формулярите за кандидатстване са налични на https://application.cei.int/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1055/06.12.2022 г.

на министъра на образованието и науката/