Състезание по информатика и информационни технологии за ученици от XII клас – Русе

Изх. № РУО1-6773/28.02.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Русе с № РД-13-284/26.02.2024 г., с вх. № РУО1-6385/26.02.2024 г. Ви уведомявам, че Русенски университет „Ангел Кънчев“ организира състезание по информатика и информационни технологии за ученици от XII клас.

Състезанието ще се проведе на 16.03.2024 г. от 10:00 часа в Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и в градове, в които има повече от 15 желаещи да участват.

Резултатите от състезанието ще се признават за оценка от предварителен кандидат-студентски изпит по информатика и информационни технологии при прием 2024 година в Русенския университет.

Участието в състезанието е безплатно.

На участниците ще бъде предоставен тест, включващ въпроси и задачи по информатика и информационни технологии. Времетраенето на състезанието е 3 часа.

За участие в състезанието е необходимо до 6 март 2024 г. да се изготвят списъци на участниците, в които са включени следните данни за всеки ученик: име, презиме, фамилия; ЕГН; училище; клас.

Изготвените списъци се изпращат на имейл: [email protected].

Допълнителна информация за състезанието може да се намери на интернет адрес: https://www.uni-ruse.bg/Departments/IIT/news.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД