Състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства за ученици от VII до XII клас „Аз мога — тук и сега“

Изх. № РУО 1-12088/16.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на началника на РУО-Смолян с вх. № РУО 1-11781/14.04.2021 г., Ви уведомявам, че в град Девин ще се проведе Десетото издание на състезанието „Аз мога — тук и сега“ по ИТ, информатика и визуални изкуства за ученици от VII до XII клас съвместно с Американски университет в България, ТУ-София, ПУ „П. Хилендарски“ – Пловдив и РУО- Смолян.

Направленията, в които учениците се състезават са: „Презентация“, „Видеоклипове“, „Графичен дизайн“, „Редизайн на уеб-сайтове с Photoshop“, „Фотография“, „Програмиране“ и „Frontend Development“.

Състезанието е единственото по рода си с това, че участниците във всички направления научават, обсъждат и разработват поставените задачи само на място по време на състезателния ден.

Традиция в рамките на състезанието е да се изнасят както технически, така и мотивиращи лекции от професионалисти, изявени експерти в състезателните области и успяващи, млади българи, както и специализирани беседи/дискусии с учителите, придружаващи учениците.

За допълнителна информация, регламент и условия, както и регистрация в официалния уеб-сайт: www.az-moga.bg и на тел. 089 / 242—6666

Срок за заявка за участие от 10.05 до 25.05.2021 г. в сайта на състезанието www.az-moga.bg .

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД