Състезание по „Финансова грамотност“ за учениците от 1 до 4 клас

Изх. № РУО1-3321/02.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-3103/01.02.2024 г. Ви уведомявам, че на 17.02.2024 г. ще се проведе  състезание по „Финансова грамотност“ за учениците от 1 до 4 клас,  организирано от Сдружение „Европейско кенгуру“;

На 24.02.2024 г. ще се проведе състезанието „Българско кенгуру“ за учениците от 1 до 7 клас, по инициатива на 5 ОУ „Иван Вазов“, със съдействието на  Сдружение „Европейско кенгуру“.

Регламентите на двете състезания са публикувани на сайта на сдружението: http://www.bulgarian-kangoroo.eu и

на сайта на училището: http://www.5ou-ivanvazov.com

Допълнителна информация за състезанията можете да получите от: проф. Сава Гроздев, тел. 0888625818 и от Румен Пощаков – директор на 5 ОУ, тел. 0896684866.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД