Състезание по четене с разбиране

Изх. № РУО1-9919/07.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ И ОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  на МОН, вх. №РУО1-9866/06.04.2023 г., Ви уведомявам, че електронната платформа „Книговище.бг“ обявява третото издание на Априлско състезание по четене с разбиране за ученици на възраст 6-14 години.

Линк за достъп в платформата „Книговище.бг“: www.knigovistte.bg, като училищата могат да участват в провеждането на състезанието след преценка от учителите на предлаганото съдържание в платформата и качеството на въпросите.

Моля да се има предвид, че отговорни за съдържанието на платформата – текстове и въпроси към тях, са нейните създатели, а изборът на текстовете е личен избор на ученика и/или на учителя.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД